Rast maloobchodných tržieb v marci stabilný, pred spomalením ich ochránil Veľkonočný efekt

Flash news 04.05 2018

Maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu v marci zvýšili o 0,7%, čo presne stačilo nato, aby si v medziročnom porovnaní uchovali nezmenenú dynamiku rastu o 5,0%. Podľa očakávaní, tržby v marci čiastočne ovplyvňoval Veľkonočný efekt. Medziročný pokles pracovných dní o 2 bol plne kompenzovaný veľkonočnými nákupmi, a tak sme spomalenie rastu tržieb z titulu menšieho počtu pracovných dní nezaznamenali. Veľkonočný efekt sa potvrdil aj pri pohľade na štruktúru rastu tržieb. V marci sa posilňoval najmä potravinový segment, naopak dynamika medziročného rastu v nepotravinovom segmente sa mierne spomalila.

 
Po slabšom úvode roka sa potravinový segment v marci, aj vďaka veľkonočným nákupom, vrátil v medziročnom porovnaní do plusu. Pozitívny vývoj sme pritom mohli pozorovať v oboch jeho sub-segmentoch – v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín (najmä obchodné reťazce) sa medziročný rast preklopil z -1,7% vo februári na +1,1% v marci, v špecializovaných predajniach s potravinami (najmä menšie predajne, vrátane čoraz populárnejšieho predaja z blízkych fariem) sa medziročný rast zrýchlil z 2,3% na 7,8%.
Nepotravinový segment si aj napriek veľkonočnému marcovému spomaleniu stále udržal medziročný rast blízko 10%. Dvojciferné dynamiky medziročného rastu zaznamenali predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové oblečenie atď – 16,1%), ostatné špecializované predajne (odevy, obuv, drogérie, lekárne a podobne – o 11,3%), internetové a zásielkové obchody (14,9%) a trocha prekvapivo opäť aj stánkari na trhoch (14,2%). Medziročný pokles tržieb vykázali (už tretí mesiac v rade) len predajcovia s výpočtovou technikou (-5,6%), najmä však v dôsledku silného bázického efektu, keď práve tento segment v minulom roku vykazoval rekordné predaje.
Na rozdiel od klasického maloobchodu, dynamika rastu tržieb z predaja a údržby áut sa v marci výraznejšie spomalila – z 10,7% na 2,7%. Výrazný pokles vykázala najmä údržba áut (o takmer 10%), citeľne sa však spomalili aj rast tržieb zo samotného predaja áut (z 12,1% na 6,2%). Spomalenie rastu tržieb v tomto segmente nie je až tak prekvapivé, keď predaje áut na Slovensku už minulý rok atakovali historické maxima a nachádzali sa mierne nad potenciálom vyplývajúcim zo sily slovenskej ekonomiky.
Ako na hojdačke sú v posledných mesiacoch tržby v slovenských ubytovacích zariadeniach. V marci sa dynamika ich medziročného rastu zrýchlila z 0,1% na 11,8%. O niečo stabilnejší rast vykazujú tržby v reštauráciách, ktorých dynamika medziročného rastu sa v prvom štvrťroku pozvoľna z mesiaca na mesiac zrýchľuje – v marci z 5,3% na 6,7%.
V úhrne tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách v marci vzrástli o 0,3% (sezónne očistené – prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 6,8% na 5,5%, najmä v dôsledku spomalenia v segmente áut. V priemere v prvom štvrťroku tržby v maloobchode vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 1,2% a držali si tak relatívne stabilný medzikvartálny rast (v Q4 rástli o 1,3%). Dynamika ich medziročného rastu sa len nepatrne spomalila z 6,6% v závere minulého roka na 6,4% v úvode tohto roka. Spotreba domácnosti by tak aj v úvode roka mala byť jedným z hlavných ťahúňov rastu HDP, keď na jej rast pozitívne vplýva najmä silný trh práce.

Výhľad
Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, avšak v úvode roka (aj pod vplyvom rýchlejšieho rastu cien) sa začala predsa len mierne zhoršovať. Predpokladáme teda, že aj rast tržieb (a spotreby domácnosti) by sa v nasledujúcich štvrťrokoch mohol začať pozvoľna spomaľovať. Potvrdil by sa tak predpoklad, že cyklický vrchol dosiahla veľká časť slovenskej ekonomiky (s výnimkou ponukového šoku v automobilovom priemysle) už na prelome rokov, podobne ako vo väčšine ostatných krajín eurozóny a EÚ.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.