Zahraničný obchod vo februári neprekvapil

Flash news 09.04 2018

Zahraničný obchod zaznamenal podľa údajov Štatistického úradu vo februári prebytok v objeme 141 mil. EUR a v kombinácií s revíziou januárových čísel tak viac menej naplnil naše očakávania.

 

Štatistický úrad spresnil čísla za prvý mesiac roka, keď spomalil dynamiky rastu na oboch stranách bilancie, výraznejšie však na strane dovozov, a tak sa januárová bilancia navýšila o 71 mil. EUR (zahraničný obchod tak v januári podľa spresnených údajov zaznamenal nepatrný prebytok). 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu sa vo februári znížil z revidovaných 3,2% (pôvodne 3,1%) na 3,1% HDP.

Obrat v zahraničnom obchode takisto zásadnejšie neprekvapil. Dynamika medziročného rastu sa v súlade s očakávaniami spomalila na oboch stranách bilancie, najmä v dôsledku bázického efektu. Podľa prepočtov Štatistického úradu si po očistení o sezónne faktory v porovnaní s januárom mierne polepšili ako vývozy, tak aj dovozy a potvrdili tak očakávania postupného oživovania rastu priemyslu s reštartom automobilového priemyslu.

Vývozy sa vo februári zvýšili o 1,4% (sezónne očistené – ŠÚ SR), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 6,9% na 4,9%. Štruktúru vývozov zverejní Štatistický úrad až o mesiac. Viac o štruktúre by mohli napovedať stredajšie čísla priemyslu. Predpokladáme však, že za rastom vývozov mohol byť najmä automobilový a strojársky priemysel.

Dovozy sa vo februári zvýšili o 1,0% (sezónne očistené – ŠÚ SR), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 11,7% na 7,9%. Štruktúru dovozov zatiaľ nepoznáme, predpokladáme však, že gro nárastu tvorili priemyselné dodávky. V takomto prípade by silný rast dovozov mohol signalizovať aj silný rast priemyslu v nasledujúcich mesiacoch.

Výhľad

Silný domáci dopyt, najmä dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale neskôr aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by mali počas väčšiny roka opäť tlačiť na dovozy. Zmierňovanie prebytkov by však už predsa len mohlo byť miernejšie, keďže by mohlo byť čiastočne kompenzované silnejšími vývozmi. Tie by sa mali viesť na vlne pokračujúceho cyklického oživenia v Európe, z ktorého by už mal aj v úvode roka konečne ťažiť i domáci (už etablovaný) automobilový priemysel (VW – modernizácia VW Touareg a nový model Audi Q8). V druhej polovici roka, najmä v jeho závere, a predovšetkým v budúcom roku, by sa prebytky zahraničného obchodu mali začať opäť významnejšie rozširovať, a to najmä pod vplyvom prechodu štvrtej automobilky v krajine (Jaguár-Land Rover) z investičnej do produkčnej fázy.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.