Spotreba ďalej rastie, darí sa najmä nepotravinovému segmentu maloobchodu.

Flash news 10.04 2018

Maloobchodné tržby sa podľa údajov Štatistického úradu vo februári zvýšili o 0,7%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,4% na 5,0%. Aj napriek dynamickému rastu, tržby opäť mierne zaostali za našimi očakávaniami, a to najmä kvôli slabším tržbám v inak relatívne stabilnom maloobchode s potravinami. Tržby v nešpecializovaných predajniach s prevahou potravín (prevažne obchodné reťazce) síce čiastočne korigovali prekvapivo silný januárový prepad, naďalej však ostávali nižšie ako v rovnakom období minulého roka (o -1,7%). Nie je vylúčené, že potravinové predaje sa priblížili k svojmu stropu a s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu bude ich ďalší rast už obťažný. Dôvodom slabších čísel obchodných reťazcov v úvode roka by však mohli byť aj investície do renovácie predajní, ktoré dočasne znížili ich tržby.

 

Nepotravinový segment, ktorý je zvyčajne citlivejší na silu kúpyschopného dopytu, ďalej rastie. Spotrebu domácnosti pomáha zvyšovať napätý trh práce vykazujúci rastúcu zamestnanosť aj mzdy, relatívne vysoká spotrebiteľská dôvera ukotvená blízko 10-ročných maxím, či nízke úrokové sadzby, ktoré pomáhajú znižovať sklon domácnosti k úsporám. A hoci niektoré sub-segmenty nepotravinového segmentu predsa len vo februári zaznamenali po rekordne silnom januári miernu korekciu tržieb, viacero z nich si stále udržiava dvojcifernú dynamiku medziročného rastu. Rastovým lídrom naďalej ostávajú internetové a zásielkové obchody, ktoré si medziročne polepšili až o 20,9%. Silný rast tržieb o takmer 16% vykazujú aj predajcovia s tovarom pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové oblečenie atď) a ostatného tovaru v špecializovaných predajniach (odevy, obuv, drogérie, lekárne a podobne). Medziročne nižšie tržby (o 10%) vykazujú len predajcovia informačných technológií (najmä v dôsledku bázického efektu), ktorí zaznamenali rekordne silný minulý rok, a ktorí pravdepodobne zápasia aj s čoraz silnejšou konkurenciou zo strany internetových obchodov. Po prekvapivo silnom januári (40% medziročne) sa podľa očakávaní do normálu vrátili tržby na slovenských trhoviskách, ktoré ostali medziročne nezmenené.

Stále pozitívny vývoj a pretrvávajúcu silnú spotrebu domácnosti potvrdzujú i tržby mimo maloobchodu. Darí sa najmä predaju a údržbe áut, kde tržby medziročne vo februári vzrástli o 10,7%. Relatívne stabilný rast tržieb si držia aj reštaurácie, ktoré si vo februári medziročne polepšili na tržbách o 5,3%. Naopak, vysokú volatilitu vykazujú slovenské ubytovacie zariadenia. Tie nezopakovali rekordný januárový rast tržieb (o 31%) a vo februári ich tržby ostali medziročne takmer nezmenené (nárast o 0,1%). Tržby hotelierov počas tohtoročného februára však mohla negatívne ovplyvniť silná chrípková sezóna, ktorá počas jarných prázdnin pravdepodobne čiastočne okresala prenocovania domácej klientely.

V úhrne tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, v hoteloch a reštauráciách vo februári vzrástli o 0,6% (sezónne očistené – prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa len nepatrne spomalila z 7,0% na 6,8%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom blízko pokrízových maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch, s blížiacim sa vrcholom ekonomického cyklu by sa však dynamika ich medziročného rastu mohla predsa len začať mierne spomaľovať.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.