Zahraničný obchod bol v januári v deficite

Zahraničný obchod zaznamenal podľa údajov Štatistického úradu v úvode roka negatívnu bilanciu v objeme 44 mil. EUR. Po revízií decembrových čísel tak vykázal deficit už druhý mesiac v rade, čo sme naposledy mohli pozorovať v roku 2011. Štatistický úrad pomerne významne revidoval čísla za minulý rok, keď znížil prebytok zahraničného obchodu až o 193 mil. EUR. V kombinácií s očakávanými slabšími číslami za január sa tak 12-mesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu v januári znížil z revidovaných 3,5% (pôvodne 3,8%) v roku 2017 na 3,1%.
Zhoršenie bilancie zahraničného obchodu v januári bolo vo všeobecnosti očakávané, hoci deficit mierne prekvapil. Napriek tomu januárový deficit zahraničného obchodu nie je ani zďaleka negatívnou správou, práve naopak hodnotíme ho skôr pozitívne. Pohľad na obrat v zahraničnom obchode prináša veľkú dávku optimizmu pre slovenský priemysel v nasledujúcich mesiacoch.

Výrazný nárast zaznamenali v úvode roka najmä dovozy. V porovnaní s decembrom sa zvýšili až o 6,3% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného sa zrýchlila z decembrových 1,3% až na 14,1%. Štruktúru dovozov zatiaľ nepoznáme, predpokladáme však, že gro nárastu tvorili priemyselné dodávky. Po odstávkach na prelome rokov dopĺňal sklady pravdepodobne najmä automobilový priemysel. V takomto prípade by silný rast dovozov mohol signalizovať aj silný rast priemyslu v nasledujúcich mesiacoch. K zrýchleniu rastu dovozov v januári však mohli prispieť aj investičné dovozy.

Trocha prekvapivo vykázali v januári rastúcu trajektóriu aj vývozy, a to aj napriek dlhším odstávkam výroby v časti automobilového priemyslu na prelome rokov (príprava na novú výrobu). Vývozy si po slabšom decembri medzimesačne polepšili o 2,0% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 2,8% až na 7,9%. Podobne ako v prípade dovozov, aj štruktúra vývozov bude k dispozícií až o mesiac. Už utorkové čísla priemyslu by však mohli priniesť viac svetla a naznačiť, či januárový rast vývozov bol ťahaný dobiehajúcimi vývozmi zo skladov, alebo reálne silnejším rastom slovenského priemyslu. Januárová dôvera v priemysle naznačuje, že skôr by mohla platiť prvá možnosť a priemysel v januári najskôr skončil v červených číslach.

Výhľad

Silný domáci dopyt, najmä dovoz technológií pre nový závod na výrobu áut, ale neskôr aj vyššie priemyselné dodávky pred samotným štartom produkcie, by mali počas väčšiny roka opäť tlačiť na dovozy. Zmierňovanie prebytkov by však už predsa len mohlo byť v porovnaní s januárom miernejšie. Vývozy budú ťažiť z pokračujúceho cyklického oživenia v Európe, z ktorého by už mal v tomto roku konečne ťažiť aj domáci (už etablovaný) automobilový priemysel (VW – modernizácia VW Touareg a nový model Audi Q8). V druhej polovici roka, najmä v jeho závere, a predovšetkým v budúcom roku, by sa prebytky zahraničného obchodu mali začať opäť významnejšie rozširovať, a to najmä pod vplyvom prechodu štvrtej automobilky v krajine (Jaguár-Land Rover) z investičnej do produkčnej fázy.

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.