Priority poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov na rok 2018

Nový rok prináša množstvo úloh a výziev aj pre zväzy a združenia, ktoré sú členmi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Rok 2018 sľubuje ešte náročnejšie podmienky pre slovenských potravinárov a poľnohospodárov. Jednotnou výzvou aj naďalej ostáva zlepšiť financovanie odvetvia. Schválená výška štátnej pomoci na rok 2018 vo výške 1 milión eur je totiž nepostačujúca.

 

Podľa riaditeľky Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka je najväčšou výzvou pre zväz presvedčiť predstaviteľov štátu, že súčasné rozdiely v úrovni podpory medzi jednotlivými štátmi vážne oslabujú konkurencieschopnosť a môžu viesť k likvidácii chovu dojníc na Slovensku. To by mohlo mať vážne dôsledky z hľadiska zachovania pôdnej úrodnosti, udržania krajiny a zamestnanosti na Slovensku. „Veríme, že štát prehodnotí opodstatnenosť našich požiadaviek a nájdu sa zdroje na financovanie systémových opatrení na rozvoj sektoru mlieka, napríklad vo forme podpory cez „zelenú naftu“ nielen v roku 2018, ale s podporou mlieka sa bude trvalo počítať v štátnom rozpočte aj v nasledovných rokoch“.

Slovenský mliekarenský zväz chce v tomto roku ešte viac pracovať na propagácii mlieka a mliečnych výrobkov medzi spotrebiteľmi. V školách chcú spracovatelia mlieka vysvetľovať  zdraviu prospešné vlastnosti mlieka a mliečnych výrobkov. „S projektom Adoptuj kravičku sa chceme priblížiť k tým najmenším. Budeme sa snažiť pre nich pripraviť pekné zážitky pri otvorených dňoch na mliečnych farmách,“ spresnil Stanislav Voskár, prezident zväzu.

Únia hydinárov Slovenska hovorí o dvoch hlavných prioritách. „Naši výrobcovia musia aj v tomto roku urobiť maximum pre zachovanie 100% kvality a bezpečnosti hydinového mäsa a vajec. Druhou prioritou je vyrovnanie podmienok medzi Slovenskom a okolitými krajinami vo výške štátnej pomoci, keďže rozdiely sú výrazné,“ uviedol Daniel Molnár, výkonný riaditeľ únie.

Náročný rok čaká aj pestovateľov zeleniny a zemiakov. Medzi najdôležitejšie úlohy patrí jednoznačne tvorba rizikového fondu. „Veľmi si želáme, aby správna politika a podpora štátu doviedla medzi nás aj nových pestovateľov, pre ktorých bude pestovanie žiadaných komodít zaujímavé,“ pomenoval výzvy nového roka Oliver Šiatkovský, predseda Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska.

Jozef Rebro, predseda Slovenského zväzu olejninárov hovorí o roku 2018 ako o roku očakávaní. Rok 2018 bude zrejme poznamenaný nárastom produkcie olejnín nielen v SR, ale i vo svete, čo by mohlo mať vplyv na ceny. Dodáva tiež, že pestovatelia sóje budú vzhľadom k obmedzeniam týkajúcich sa hnojenia a ošetrenia pravdepodobne znižovať pestovateľské plochy. Napriek všetkému repka zostane i v roku 2018 jednou z hlavných trhových plodín. „Budeme tiež v očakávaní vplyvu dovozu biopalív do EÚ po prehratej arbitráži a znížení dovozných ciel na objem spracovanej repky,“ povedal J. Rebro.

Podľa prezidentky Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jany Shepperd bude najväčšou výzvou nájsť efektívne riešenie problémov s odpadmi z obalov. „Je potrebné nastaviť spravodlivé uplatňovanie princípu rozšírenej zodpovednosti. Táto úloha preto ostáva preto výzvou nielen na budúci rok, ale aj v strednodobom horizonte.“

Slovenský zväz včelárov sa vzhľadom k zvýšeným úhynom včelstiev chce zamerať na vzdelávanie včelárov na elimináciu dôsledkov klimatických zmien. „Potrebujeme stabilizovať stavy včelstiev na Slovensku a zabezpečiť kontinuitu príjmov včelárov žijúcich na vidieku. Zároveň chceme pokračovať vo zvyšovaní kvality produkcie a kultúrneho predaja včelích produktov z dvora, a tak výrazne odlíšiť slovenský med od toľko spochybňovanej zmesi medu z krajín EÚ a mimo nej,“ upresnil Ľudovít Gál, predseda Slovenského zväzu včelárov.

Zdroj: SPPK, Ilustračné foto: Pixabay.com