Rozhovor: Funkčné potraviny si zaslúžia viac priestoru

„S ohľadom na tempo rastu kategórie majú proteínové produkty stále ešte málo priestoru v regáloch, chýbajú nám najmä adekvátne pozície v lokalitách prirodzených nákupných trás zákazníkov. Takisto vysvetľovať benefi ty funkčných snackov je dlhodobý proces,“ uvádza obchodný riaditeľ MAX SPORT pre SR/ČR, Róbert Palka.

 

Značka MAX SPORT otvorila novú kategóriu výrobkov, ktoré sú postavené na báze proteínov. V jednom staršom rozhovore sa spomína, že sa obchodníci učili pracovať s touto novinkou – od vystavenia a sekundárneho vystavenia počínajúc, až po cenotvorbu. Ako sa vyvíja situácia dnes? Prijali novinku resp. rozrastajúce sa portfólio noviniek všetci a uchopili ich správne? Kde majú obchodníci rezervy?

Funkčné proteínové potravinárske výrobky sú dnes veľkým trendom a kategória rastie veľmi dynamicky.

Obchodníci vidia potenciál tejto skupiny produktov a v priestoroch predajní jej vyčleňujú viac miesta. S ohľadom na tempo rastu kategórie majú však proteínové produkty stále ešte málo priestoru v regáloch, chýbajú nám najmä adekvátne pozície v lokalitách prirodzených nákupných trás zákazníkov. Ukazuje sa vhodné vytvoriť miesto pre proteínové alternatívy pri príslušných tovarových skupinách (tyčinky, mliečne shak, nápoje) a nie budovať zdravé kútiky s mixom kategórií.

My v MAX SPORTe sa okrem „protein“ kategórií aktívne venujeme aj budovaniu novšej RAW kategórie, kde odlišnou metódou spracovania v porovnaní s trhovými štandardmi dosahujeme najvyššiu možnú kvalitu z hľadiska bezpečnosti a stability produktov.

 

S inováciami často prichádzajú aj rôzne sprievodné javy, ako neustálená terminológia. Slovenský zákazník často nevie, že mnohé výrobky MAX SPORTu sú vyrábané na Slovensku. Kde vidíte hlavné momenty nepochopenia – či už zo strany obchodníkov alebo zákazníkov?

Našou ambíciou je vybudovať medzinárodne úspešnú značku, na ktorú budú Slováci hrdí. Už dnes viac ako 2/3 produkcie exportujeme a tento trend rastie. Preto musíme obaly prispôsobovať tak, aby oslovili moderného globálneho zákazníka. Vzhľadom na naše pokrokové dizajny výrobkov si niekedy slovenský spotrebiteľ neuvedomuje, že sa jedná o lokálnu značku.

Korporátna a produktová edukácia je dlhodobý proces, ktorý je kontinuálny a vyvíja sa v čase, ako aj produkty a marketing. Našim prvoradým cieľom je vysvetľovať konzumentom benefity funkčných snackov. Funkčné potraviny sú aj dnes vo všeobecnosti menej známou produktovou kategóriou, preto vytrvalo investujeme do  edukatívnej komunikácie so zámerom približovať cieľovému publiku prínosy konzumácie  výrobkov s vyváženým pomerom nutrientov pre ľudský organizmus a nahrádzanie tradičných sladkých pochúťok.

Naše nasadenie v komunikácii a predovšetkým prezentácii produktov priamo v obchodoch zároveň podporuje aj znalosť firemnej značky MAX SPORT, ktorú čoraz väčšia skupina zákazníkov vníma ako úspešnú slovenskú firmu.

image002
Foto: MAX SPORT

 

Nedávno vyvolalo polemiku porovnávanie/testovanie proteínových tyčiniek a raw produktov. Môžete ešte v skratke pre odborného čitateľa vysvetliť rozdiely, vrátane rozdielnych cieľových skupín a predajných kanálov? Myslíte si, že obchodník by mal spotrebiteľa aj vzdelávať, nielen predávať?

Samotné porovnanie proteínových tyčiniek s inkludovaním RAW proteínovej tyčinky nepovažujeme za vhodné, nakoľko proteínové tyčinky majú úplne odlišný spôsob výroby a tiež inú cieľovú skupinu ako raw tyčinky. Ľudia si kúpia proteínovú tyčinku, pretože obsahuje významný podiel bielkovín a popritom má ďalšie benefity a svoju typickú funkčnosť. RAW tyčinka je zase špecifická šetrným spôsobom spracovania pri nízkych teplotách a ovocným základom, a teda jej nutričný profil je smerovaný odlišne. Aktuálne má MAX SPORT najkvalitnejší proteín v rámci RAW tyčiniek v celej Európe a možno aj na svete! Paradoxne sme v teste za náš RAW PROTEIN dostali 0 bodov, čo jednak poukazuje na nízku úroveň profesionality daného programu a taktiež nás tvrdo poškodzuje v očiach zákazníka. Nie je to fér a ubližuje to aj relácii, aj nám, aj zákazníkom. Naproti tomu vysoký počet bodov dostali produkty, ktoré majú v sebe chemické zložky nezlučiteľné so zdravým životným štýlom. My máme naše produkty certifikované bez chémie, ale vie sa o tom málo.

Pretrváva mylný názor, že bielkoviny živočíšneho pôvodu sú vo všeobecnosti kvalitnejšie ako rastlinného pôvodu, ale vhodnou kombináciou rôznych rastlinných bielkovín sa dá docieliť, že vytvoríme zmes bielkovín, ktorá je kvalitatívne (obsahom jednotlivých esenciálnych aminokyselín) rovnaká ako napríklad srvátkový proteín, ktorý je živočíšneho pôvodu a je považovaný za jeden z najkvalitnejších.

Edukácia spotrebiteľa je určite najmä v segmente funkčných potravín a produktov s vysokou pridanou hodnotou dôležitá, lebo aj úroveň produktov prekračuje svojou podstatou kvalitatívnu a funkčnú úroveň klasických cukroviniek.

 

Podľa GfK kladú spotrebitelia väčší dôraz na to, aby vyzerali dobre a tomu podriaďujú i nákupy a zmeny v životnom štýle. Agentúra tiež zistila, že proteínové výrobky sú jednou z medziročne najdynamickejšie rastúcich kategórií. Napokon aj značka MAX SPORT rozširovala portfólio pomerne dynamicky. Ako vnímate dopyt a tržby za posledný rok? Aké novinky pripravujete uviesť do konca kalendárneho roka, prípadne budúci rok?

Tak, ako sa mení a vyvíja spoločnosť, sa mení a vyvíja aj hierarchia ľudských potrieb, samozrejme odhliadnuc od tých najelementárnejších. Do popredia sa zjavne dostáva image a atraktivita. Atraktívny zovňajšok je výsledkom dobrej stravy, pohybu a pozitívneho myslenia, a to všetko má prirodzene dopad aj na štruktúru nákupného koša. Funkčné potraviny sú ideálnou voľbou na dosiahnutie rôznych cieľov a eskalovanie objemu tejto kategórie je racionálnym dôsledkom týchto okolností.

MAX SPORT je od počiatku tejto kategórie na tuzemských trhoch priekopníckou spoločnosťou. Naše výrobky sme priblížili bežným spotrebiteľom, masívnym rozšírením distribúcie z pôvodných špeciálnych predajných kanálov do retailovej siete. Navyše, neustále predstavujeme nové produktové kategórie a vytrvalo vyvíjame výrobky, ktoré prospievajú ľudskému organizmu. Vo vývoji produktov z kategórie zdravých snackov sa niekoľko rokov držíme na špici, inovujeme aj našu tradičnú ponuku. Proteínová tyčinka, vlajková loď firmy MAX SPORT, práve prechádza viditeľnou modernizáciou, v tomto mesiaci sme na trh uviedli nový atraktívnejší dizajn podporený mäkšou textúrou produktu, ktorá lepšie zodpovedá súčasným preferenciám spotrebiteľov. Paralelne sme na trh priniesli nové príchute, ktorými chceme uspokojiť tých, ktorí volia menej rozšírené a veľmi lahodné chuťové tóny.  V úspešnom umiestňovaní noviniek na trh budeme pokračovať aj v budúcom roku, aby sme udržali atraktivitu portfólia na vysokej úrovni.

 

O popularite a trendovosti proteínových výrobkov svedčia aj ocenenia zo svetových potravinárskych veľtrhov. V porote zvyčajne sedia významné osobnosti a odborníci, ktorí vyberajú na základe objektívnych faktov a sú nezávislí. Koľko ocenení ste už získali a aké?

MAX SPORT svojou vysokou úspešnosťou na globálnych veľtrhoch už ovplyvňuje dianie v kategórii aj na medzinárodnej úrovni. Do nášho pavilónu prichádzajú potravinárski experti, žurnalisti, pracovníci výskumných agentúr z celého sveta, prejavujú vysoký záujem o naše produkty a know-how a vedieme s nimi sofistikované debaty. Výsledkom sú výstupy o našich názoroch a produktoch v rôznych medzinárodných periodikách a publikáciách.  Ocenenia sme už pozbierali z menších lokálnych výstav, ale aj z TOP svetových podujatí, na ktorých sa stretáva v krátkom čase aj 200 000 ľudí angažovaných  v potravinárstve. Za zmienku stoja dve ocenenia za inovácie na SIAL Paríž 2014, ocenenie za „Najlepšiu novú funkčnú potravinu“ na Gulfood Dubai 2016, 3 ocenenia za inovácie na SIAL Paríž 2016, 2 ocenenia „Food of Today“ opätovne na SIAL 2016. Celkovo sme tak za posledný rok v Paríži na najväčšom podujatí na svete získali až 5 ocenení. Nie sme si vedomí, že by taký vysoký počet získala ešte nejaká iná firma. Naše RAW Protein tyčinky mali v zóne inovácií nádhernú samostatnú voľne stojacu vitrínu, v ktorej neboli žiadne iné značky, čo považujeme od odbornej poroty a usporiadateľov za obrovské uznanie nadštandardnej úrovne nášho produktu.

Na lokálnej úrovni sme boli zaradení medzi Slovak Superbrands 2017, resp. sme vyhrali Voľbu spotrebiteľov 2017 za najlepšiu novinku v kategórii proteínových potravín v Českej republike.

Zdroj a foto: MAX SPORT