Ceny potravín zrýchľovali infláciu aj v októbri

Pozvoľné zrýchľovanie inflácie pokračovalo v súlade s očakávaniami aj v októbri. Spotrebiteľské ceny sa podľa údajov Štatistického úradu SR v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila už štvrtý mesiac v rade – z 1,6% na 1,7%. Slovensko tak v októbri vykázalo najvyššiu mieru medziročnej inflácie od mája 2013.

 

Hlavným ťahúňom inflácie v posledných mesiacoch sú jednoznačne ceny potravín. Tie aj v októbri pokračovali v relatívne dynamickom zdražovaní, v priemere sa ich ceny zvýšili až o 1,0%. Po zohľadnení tradičnej sezóny ceny potravín v októbri medzimesačne vzrástli až o 1,2% (prepočet UniCredit Bank). Dynamika ich medziročného rastu sa preto opäť citeľnejšie zrýchlila z 5,3% až na 6,2%, čo bolo ich najvýraznejšie medziročné zdraženie od júna 2011, t.j. za viac ako 6 rokov. Potraviny pritom boli zodpovedné za približne 2/3 celkovej medziročnej inflácie. Jedinou položkou potravín, ktorá medzimesačne zlacnela, bolo ovocie (-4,0%). To ešte stále pokračovalo v tradičnom sezónnom poklese cien, ktorý však bol oproti minulým rokom predsa len miernejší, a tak po zohľadnení tradičnej sezóny rástli aj ceny v tejto kategórií. Na druhej strane, ceny zeleniny už v októbri načali sezónne zdražovanie, ktoré bolo naopak výraznejšie ako zvyčajne (až o 6,8%). Dynamika medziročného rastu sezónnych potravín (ovocia a zeleniny) sa tak v októbri výraznejšie zrýchlila, ceny zeleniny medziročne zdraželi o takmer 10%, ovocia o 12%. Ani október nepriniesol upokojenie do cien masla, ktoré naďalej dynamicky rástli – kategória olejov a tukov (kam patrí aj maslo) si pripísala zdraženie o ďalších 3,4% a medziročne tu už boli ceny vyššie o 21%. V októbri však dynamicky rástli aj ceny mlieka, syrov a vajec (o 1,4% medzimesačne, 8,4% medziročne), pravdepodobne aj kvôli zvyšujúcim sa cenám vajec, ktorých je po aféra s holandskými a nemeckými vajcami v Európe nedostatok. Medzimesačný nárast cien však vykázal aj cukor a cukrovinky, mäso, ryby, či chlieb a obilniny.

Rastúce ceny potravín v októbri aspoň nepatrne tlmili klesajúce ceny v doprave. Cena európskej ropy Brent na svetových trhoch sa síce ďalej pozvoľna zvyšovala, ceny pohonných hmôt na slovenských čerpacích staniciach predsa len nepatrne klesli (o -0,1%). Dôvodom bola prekvapivá korekcia cien benzínov, naopak cena nafty naďalej rástla a kopírovala vývoj cien ropy. Aj vďaka nižšej porovnávacej báze sa dynamika medziročného rastu cien pohonných hmôt spomalila z 5% na 3%. Pokles cien v doprave navyše zvýraznili klesajúce ceny nákupu dopravných prostriedkov a leteniek.

V októbri sa dočasne zastavilo aj zrýchľovanie dopytovej inflácie. Hlavným dôvodom boli práve nižšie ceny nákupu dopravných prostriedkov, ale aj spomalenie rastu cien tovarov súvisiacich s bývaním (vrátane nábytku). To sa prejavilo na spomalení medziročného rastu cien obchodovateľných tovarov z 1,5% na 1,3%. Na druhej strane, ceny trhových služieb naďalej zrýchľovali dynamiku medziročného rastu – z 2,0% na 2,1%, keď sa v ich cenách pravdepodobne postupne ukazujú rastúce mzdové tlaky. V úhrne sa tak dopytová inflácia meraná indexom cien trhových služieb (bez imputovaného nájomného) a obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) – prepočet UniCredit Bank – v októbri zvýšila o 0,1%, pričom dynamika jej medziročného rastu sa spomalila z 1,7% na 1,6%. Októbrové spomalenie dopytovej inflácie považujeme len za krátkodobú korekciu, pričom silnejúci spotrebný dopyt ako aj zvýrazňujúce sa mzdové tlaky v ekonomike by mali v nasledujúcich mesiacov vrátiť dopytovú infláciu opäť na trajektóriu pozvoľného zrýchľovania.

Regulované ceny v septembri vzrástli o 0,1%, keď sa už tradične doznieval nárast cien vo vzdelávaní súvisiaci zo začiatkom školského roka. K rastu regulovaných cien však prispeli aj ceny v zdravotníctve, ktoré sa medzimesačne zvýšili o 0,4%. V oboch prípadoch bolo však tohtoročné zdražovanie miernejšie ako pred rokom a tak sa dynamika medziročného poklesu regulovaných cien mierne zvýraznila z -1,5% na -1,7%.

Cenový Barometer UniCredit Bank (t.j. vnímaná inflácia meraná prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb) v októbri vzrástol rovnako ako oficiálna inflácia o 0,3%, pričom dynamika jeho medziročného rastu sa spomalila z 2,2% na 2,0% (najmä v dôsledku pomalšieho rastu cien obchodovateľných tovarov). Aj napriek tomu sa vnímanie inflácie spotrebiteľmi v októbri citeľnejšie zvýraznilo. Podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu vzrástlo vnímanie inflácie slovenskými spotrebiteľmi z 1,6% na 2,5% (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí). Spotrebitelia tak vnímali najrýchlejší rast cien od konca roka 2013. Ďalej sa pritom zrýchľovali aj inflačné očakávania na najbližších 12-mesiacov, ktoré už boli najvyššie za posledných 52 mesiacov a dosiahli až úroveň 5,0% (prepočet UniCredit Bank na základe salda odpovedí), čo by mohlo urýchľovať prenos zvyšujúcich sa dopytových tlakov do inflácie.

Výhľad

Aj napriek postupnému zrýchľovaniu inflácie, tá do konca tohto roka na Slovensku pravdepodobne ešte stále nedosiahne inflačný cieľ ECB (tesne pod 2%), avšak v novembri sa mu opäť viac priblíži. Rast cien by mali nahor naďalej tlačiť najmä rastúce ceny potravín a zotavujúca sa dopytová inflácia, keď silný trh práce a zlepšujúca sa spotrebiteľská dôvera budú ďalej tlačiť na rast spotreby slovenských domácnosti. Na rozdiel od minulých rokov pritom už zotavujúci sa spotrebiteľský dopyt netlmia sekundárne efekty klesajúcich cien energií, ktoré v minulosti absorbovali časť dopytových tlakov na ceny.

V úvode roka očakávame, že by sa inflácia nakoniec predsa len mohla mierne prehupnúť nad 2%. To, či a ako výrazne túto hranicu prekročí, určí najmä rozsah úpravy regulovaných cien energií, ale aj miera očakávanej korekcie cien masla a vajec. Nahor by sa mali pohnúť najmä ceny elektriny, naopak ceny plynu sa pravdepodobne meniť nebudú.

Autor: Ľubomír Koršňák, analytik, Makroekonomické analýzy trhu, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky