Štátny rozpočet je pre potravinárov a mliekarov sklamaním

Štátny rozpočet na rok 2018 nevytvára adekvátne finančné predpoklady pre stabilizáciu domáceho potravinárskeho priemyslu. Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyjadruje sklamanie nad návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Napriek tomu, že vláda ani v budúcom roku nepredpokladá hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, rezort pôdohospodárstva bude hospodáriť s prakticky rovnakým objemom finančných prostriedkov. Rozčarovaní sú i mliekari, keďže do návrhu štátneho rozpočtu sa štátna pomoc na realizáciu systémových opatrení na udržanie sektoru mlieka vôbec nedostala. Navyše položka štátnej pomoci sa oproti minulému roku znížila z vyše 3 miliónov EUR na 1 milión EUR.

 

„S poľutovaním konštatujem, že napriek deklarovanej podpore vláda v rozpočte na budúci rok nevyčlenila pre domáci spracovateľský priemysel adekvátny finančný rámec. Naopak takmer 10 násobne viac peňazí bude smerovať neproduktívne do cyklistických chodníkov či zariadení sociálnych služieb v rámci rozpočtovej oblasti regionálneho rozvoja,“ vysvetľuje Daniel Poturnay, prezident PKS. Pri prepočte výšky štátnej pomoci na obyvateľa bolo Slovensko s necelými 7 € ročne krajinou s druhou najnižšou výškou štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo v EÚ hneď po Portugalsku, ktoré sa doteraz nevysporiadalo s následkami globálnej finančnej krízy. V dôsledku až 69 %-ého krátenia štátnej pomoci v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok možno očakávať, že v tomto ukazovateli s najväčšou pravdepodobnosťou predbehneme aj spomínané Portugalsko.

Desiateho októbra 2017 sa v Sielnici zišli prvovýrobcovia mlieka z celého Slovenska na Dni prvovýrobcov mlieka. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka organizuje podujatie každoročne v októbri – tento rok to bolo už po trinásty-krát.

Aj tento rok bolo odborným cieľom podujatia priniesť najnovšie informácie zo sektoru mlieka u nás a vo svete a rozvinúť diskusiu na aktuálne témy. Deň prvovýrobcov mlieka má však aj svoj ľudský rozmer. Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, ako samosprávna organizácia združujúca prvovýrobcov mlieka, si aj tento rok chcela uctiť prácu prvovýrobcov mlieka a všetkých tých, ktorí sa podieľajú na výrobe tejto dôležitej, ale v poslednej dobe aj problematickej komodity.

Program podujatia sa niesol v znamení hľadania odpovedí na otázku: „Ako sa môže slovenský prvovýrobca udržať na trhu s mliekom?“

V odborných príspevkoch a diskusiách odznelo množstvo informácií a faktov, ktoré potvrdzovali, že výroba mlieka sa v súčasnosti ešte stále spamätáva z 3 mliečnych kríz, ktoré si v posledných desiatich rokoch vybrali na tomto sektore krutú daň. Prvovýrobcovia mlieka zaznamenali z dôvodu prepadu nákupných cien mlieka vážne straty, klesli stavy kráv, čo sa podpísalo pod výrazný pokles produkcie  a dodávok mlieka. Mnohé podniky nevedeli pokryť straty z iných činností a skončili s výrobou mlieka.

Účastníci Dňa prvovýrobcov mlieka 2017 skonštatovali, že napriek tomu, že ceny viacerých mliečnych komodít, hlavne ceny masla dosahujú svoje historické maximá, sektor prvovýroby mlieka ťahá za kratší koniec. V súčasnosti síce došlo k miernemu oživeniu nákupných cien, ale ich výška ešte stále nepokrýva úroveň výrobných nákladov. A nie je to z dôvodu, že by slovenskí prvovýrobcovia mlieka mali vyššie náklady, ako ich európski kolegovia, ale preto, lebo majú nižšie príjmy. Rozdiely v príjmoch tvorí hlavne rôzna úroveň podpory od štátu, ktorá na Slovensku výrazne zaostáva za podporou v okolitých krajinách.

Medzi predstaviteľmi štátu a zástupcami sektoru mlieka panuje dlhodobá zhoda v tom, že pre zachovanie sektoru mlieka na Slovensku je potrebné uplatňovať systémové opatrenia. Skupina odborníkov na mlieko, ktorá pracuje pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva už minulý rok pripravila systémové opatrenia, ktoré by mohli zabezpečiť udržanie sektoru mlieka na Slovensku. Jednou z najdôležitejších súčastí opatrení je podpora cez tzv. zelenú naftu.

Problémom však je, že tento rok sa nenašli národné zdroje na realizáciu  pripravených systémových opatrení. Doteraz žil sektor mlieka vo viere prísľubov, že zdroje na realizáciu týchto opatrení by mali byť súčasťou návrhu štátneho rozpočtu.

Veľké rozčarovanie však prišlo pred pár dňami, keď sa zistilo, že do návrhu štátneho rozpočtu sa štátna pomoc na realizáciu systémových opatrení na udržanie sektoru mlieka vôbec nedostala. Navyše položka štátnej pomoci sa oproti minulému roku znížila z vyše 3 miliónov EUR na 1 milión EUR.

Táto skutočnosť vážne ovplyvnila atmosféru Dňa prvovýrobcov mlieka 2017 a napätie sa zvýšilo hlavne tým, že bolo konštatované, že napríklad úroveň štátnej pomoci v susednom Česku dosahuje vyše 140 miliónov a v Maďarsku dokonca vyše 300 miliónov EUR.

Účastníci Dňa prvovýrobcov mlieka 2017 vyjadrili vážnu nespokojnosť s postojom štátu k otázke podpory sektoru prvovýroby mlieka. Konštatovali, že ak štát nezmení svoj postoj, bude to znamenať vážne oslabenie konkurencieschopnosti a ohrozenie budúcnosti tohto sektora.

Zdroj: PKS, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Ilustračné foto: Pixabay.com