SPPK: Koniec kvót na cukor

Kvóty na cukor sú už minulosťou. Roky trvajúce výrobné obmedzenia platné pre túto komoditu sa skončili 30. septembra 2017. Od 1. októbra sa trh s cukrom zliberalizoval. V praxi to znamená, že každá jedna cukrovarnícka spoločnosť pôsobiaca v Európskej únii bude vyrábať toľko cukru, na koľko bude mať kapacitu, možnosti, odbyt a hlavne dostatok cukrovej repy ako základnej suroviny. Cukor z EÚ sa bude môcť exportovať bez obmedzení, ale vyvezené množstvá budú závisieť najmä od svetovej ceny cukru.

 

Výrobcovia v EÚ zareagovali na ukončenie kvót tak, že v rámci tejto aktuálnej kampane osiali v priemere o 16 % väčšie výmery plôch cukrovej repy. Adekvátne tomu sa teda očakáva aj vyššia výroba cukru v únii. Zároveň svetové ceny cukru poklesli v poslednom období až o 3 %. Cukor, ktorý sa v EÚ po zrušení kvót vyrobí, sa bude len ťažko realizovať na trhoch mimo EÚ. Aj preto sa hovorí o tom, že výrobcovia sa ho budú snažiť umiestniť hlavne na európskom trhu. Vyššia výroba cukru v kombinácii s nižšími cenami na svetovom trhu môže priniesť aj tlak na jeho ceny, ktoré môžu klesnúť.

So zánikom kvót zanikla aj minimálna cena cukrovej repy. Cena cukrovej repy medzi pestovateľom a spracovateľom bude už vecou ich vzájomnej dohody. Liberalizácia a zrušenie výrobných obmedzení sa dotkne aj ďalšieho sladidla – izoglukózy. Jej výrobcovia budú pravdepodobne rozširovať svoju výrobu, aby tak získali väčší podiel  na trhu so sladidlami.

Veľmi dôležité je, aby štát spolu s pestovateľmi cukrovej repy a jej spracovateľmi 100% zvládli situáciu, ktorá nastane hneď po skončení kvót na cukor. Reálne sa totiž naozaj môže stať, že Európska únia bude po mliečnej kríze riešiť aj cukrovú krízu. Je preto na každej členskej krajine, aby cielenými a naozaj vhodnými zásahmi a mechanizmami dostatočne efektívne podporila pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru a to do takej miery, aby mohli byť konkurencie schopní aj na zliberalizovanom trhu.

„Štát bude musieť zohrať veľkú úlohu v tom, aby viac podporil pestovanie cukrovej repy a aby na to našiel ten správny mechanizmus. Žiaduce je, aby cukrová repa bola naďalej zaradená medzi citlivé komodity, ako je aj teraz a aby pestovatelia na ňu naďalej dostávali zo zdrojov EÚ viazané priame platby“, uviedol Michal Abelovič, predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku /spolok je člen Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory/.

Negatívne scenáre by pre Slovensko znamenali obzvlášť tvrdú ranu. Ohrozených by bolo cca. 3000 zamestnaneckých miest, a to najmä na vidieku. Navyše, práve cukrová vertikála – teda prepojenie pestovania cukrovej repy a jej spracovanie – predstavujú jednu z mála plne funkčných potravinových vertikál na Slovensku. V produkcii cukru sme sebestační, čo je pri zvyšujúcom sa pasívnom salde zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami, teda v situácii, keď viac dovážame, ako vyvážame, naozaj veľmi dôležité.

V roku 2006 bola pôvodná kvóta na cukor na úrovni 207 432 ton. Do konca septembra platná kvóta bola pre Slovensko na úrovni 112 319,5 ton. Slovenský cukrovarnícky spolok hovorí, že oba cukrovary na Slovensku vedia dokopy vyrobiť kapacitne toľko cukru, ako bola pôvodná kvóta v roku 2006, čo bolo dosiahnuté intenzifikáciou pestovania cukrovej repy a veľkými investíciami oboch cukrovarov za účelom zvýšenia konkurencie schopnosti.

Podľa štatistík je priemerná výroba cukru za posledných 5 rokov na úrovni 178 665 ton. V hospodárskom roku 2016/2017 sme vyrobili 221 315 ton cukru. Spotreba cukru na Slovensku je na úrovni 175-185tisíc ton. Stanovisko Zväzu pestovateľov cukrovej repy /člen Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory/ je, že aj po zrušení kvót by sa mala na Slovensku pestovať cukrová repa na výmerách okolo 22 500 ha.

Zdroj: SPPK, Ilustračné foto: Pixabay.com