Spotreba domácnosti sa po slabšom dovolenkovom júli v auguste opäť nadýchla

Po júlovej dovolenkovej prestávke sa maloobchodné tržby v auguste opäť nadýchli. Spotrebu domácnosti na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách regiónu strednej a východnej Európy, výrazne podporuje silný trh práce (klesajúca nezamestnanosť, dynamicky rastúce mzdy), ale aj zlepšujúca sa spotrebiteľská dôvera, ktorá sa nachádza výrazne nad dlhodobým priemerom, či stále nízke úrokové sadzby. Zdá sa pritom, že podobne ako v minulom roku bol aj tento rok dovolenkový efekt (ktorý sa s rastúcou kúpnou silou a vyšším podielom zahraničným dovoleniek zvýrazňuje) výraznejší v prvom letnom dovolenkovom mesiaci, t.j. v júli.

 

Maloobchodné tržby sa v auguste podľa údajov Štatistického úradu v porovnaní so slabším dovolenkovým júlom zvýšili až o 1,5 % (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa tak opäť zrýchlila z 4,9 % na 6,8%, stále však mierne zaostávala za rekordným rastom v druhom štvrťroku, kedy sa tržby medziročne zvýšili v priemere až o 7,5%. Podobne ako v júli, aj v auguste tržby pribrzdil jeden štátny sviatok, kedy museli ostať obchody po novom povinne zatvorené. To najmä v prihraničných regiónoch (predovšetkým Bratislava) presunulo v tento deň časť tržieb do blízkeho zahraničia. Predpokladáme však, že efekt na celoslovenské mesačné čísla bol zanedbateľný. Ani v auguste ešte tržby nedosiahli úroveň predkrízových maxím spred deviatich rokov, za priemerom roku 2008 však zaostávajú už o menej ako 2%.

Relatívne dynamický medzimesačný aj medziročný rast tržieb si v auguste pripísali potravinový aj nepotravinový segment. Jediným subsegmentom maloobchodu, ktorý v auguste klesal boli trhoviská. Stánkarom na trhoch sa nedarí už dlhší čas a s výnimkou výkyvu počas obdobia vianočných trhov ich tržby dlhodobo klesajú, v auguste medziročne o -5,3%. Naopak, tento rok sa darí najmä internetovým obchodom, ktorých tržby medziročne rástli o viac ako štvrtinu a potvrdzovali tak postupný presun časti tržieb od klasických kamenných obchodov smerom k internetovému predaju. Aj napriek tomu si silný dvojciferný medziročný rast tržieb stále udržiavajú aj predajcovia IKT. V potravinovom segmente pozorujeme dlhodobejší trend zvyšujúceho sa záujmu o menšie špecializované predajne potravín. Dynamika rastu tržieb je tu približne dvojnásobná v porovnaní s väčšími nešpecializovanými predajňami s prevahou potravín. Aj napriek tomu však gro potravinových tržieb stále pripadá na veľké obchodné reťazce, keď malé obchody pokrývajú len okolo 6% tržieb.

Relatívne silný rast tržieb si naďalej udržuje aj segment maloobchodu s autami – tržby z predaja a údržby áut v auguste medziročne vzrástli až o 9,6%, v posledných mesiacoch sa však zvyšujú najmä vďaka rastúcim tržbám servisov, zatiaľ čo tržby zo samotného predaja áut si medziročne pripísali „len“ 2,9% a potvrdili tak naše pôvodné očakávania bázického spomalenia dynamiky rastu. Darí sa aj reštauráciám, ktoré si medziročne polepšili v stálych cenách o 6,8%. Naopak, tržby medziročne klesali hotelierom (o -4,6%). Medziročný pokles tržieb slovenských hotelov však nemusí byť ani tak dôsledkom klesajúceho záujmu turistov o Slovensko, ale skôr vysokej porovnávacej bázy, keď tržby v okolí Bratislavy v druhej polovici minulého roka výrazne zvyšovalo EÚ predsedníctvo.

V úhrne sa tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut, hotelov a reštaurácií v auguste medzimesačne zvýšili o 0,7% (prepočet UniCredit Bank, sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 5,0% na 5,7%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom blízko pokrízových maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Zdroj: analýza UniCredit Bank, ŠU SR, Ilustračné foto: Pixabay.com