Spotreba domácnosti ostáva silná, rast maloobchodných tržieb sa v júni ďalej zrýchľoval

Maloobchodné tržby si aj v júni udržali silnú dynamiku rastu a potvrdzovali tak relatívne robustné zotavenie domácej spotreby. Cyklické oživenie ekonomiky sa prejavuje aj na trhu práce a zlepšujúcej sa spotrebiteľskej dôvere domácnosti, čo následne ťahá hore aj spotrebu slovenských domácnosti. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode v júni zvýšili o 0,7% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa opäť zrýchlila z 7,8% až na 8,1% – rýchlejší medziročný rast si tržby naposledy pripísali ešte v septembri 2008.

 

Tržby v maloobchode sa tak opäť viac priblížili k predkrízovým maximám z roku 2008, za ktorými už zaostávajú len nepatrne (o necelé 2%).
Maloobchodné tržby rástli v oboch hlavných segmentoch – potravinovom aj nepotravinovom. Potravinový segment si posledné mesiace drží relatívne stabilný rast tržieb na úrovni okolo 2%. Zvlášť dynamicky rast tržieb si však opäť pripísali najmä niektoré sektory nepotravinového segmentu, Podobne ako v úvode roka, naďalej môže pozorovať presun časti tržieb z kamenných do internetových obchodov. Tržby v internetových a zásielkových obchodoch sa medziročne zvýšili až o 23,5%. Silný dvojciferný rast tržieb si držia aj predajcovia IKT (28,3), či predajcovia ostatného tovaru v špecializovaných predajniach (o 19,9% – odevy, obuv, lekárne, drogérie, kvetinárstva atď.). Naopak v júni mierne sklamali tržby v obchodoch s tovarom pre kultúru a rekreáciu (hračky, knihy, športové potreby), ktoré sa medziročne prepadli o -4,0%. Pokračuje aj dlhodobejší trend odklonu od nákupov na trhoviskách – tržby tu medziročne poklesli o -5,0%.

V júni sa darilo aj ďalším odvetviam naviazaným na spotrebu domácnosti. Tržby z predaja a údržby áut medziročne vzrástli o 8,9%. Podľa očakávaní sa však dynamika rastu v tomto segmente predsa len mierne spomaľuje, keď trh predaja áut na Slovensku pomaly začína narážať na svoje limity a na rozdiel od minulých rokov už neťaží z masívneho zatvárania krízovej medzery. Júnové tržby pravdepodobne potešili aj slovenské reštaurácie a pohostinstvá, keď sa tu medziročne zvýšili až o 11,7%. Silný nástup letnej turistickej sezóny majú za sebou aj slovenskí hotelieri, ktorým sa podarilo zvýšiť tržby medziročne o 7,7%, a to aj napriek tomu, že bratislavským hotelom v minulom roku výdatne pomáhalo slovenské predsedníctvo v EÚ.
V úhrne tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut, reštaurácií a hotelov (prepočet UniCredit Bank) v júni vzrástli o 0,1%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 8,0% na 7,7% (v dôsledku spomalenia v predaji áut). Júnové čísla len potvrdili silný a relatívne robustný rast spotreby slovenských domácnosti. Aj napriek miernemu veľkonočnému spomaleniu v apríli, si tržby v maloobchode, predaji áut a hoteloch a reštauráciách v druhom štvrťroku polepšili oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 1,8%, dynamika ich medziročného rastu sa tak len mierne spomalila z 6,9% na 6,7%. Spotreba domácnosti by tak mala byť v druhom štvrťroku tohto roka naďalej jedným z hlavných ťahúňov rastu slovenskej ekonomiky. Zverejnené tržby maloobchodu predstavujú mierne pozitívne riziko našej prognózy HDP pre druhý štvrťrok (2,9%), ktoré by však malo byť kompenzované slabšími číslami priemyslu v dôsledku krátkeho júnového štrajku vo VW.

Spotrebiteľská nálada ostáva výrazne nad dlhodobým priemerom a drží sa blízko svojich maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali naďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Zdroj: Makroekonomické analýzy trhu, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.