UniCredit: Maloobchodné tržby v máji

Maloobchodné tržby si aj v máji udržali silnú dynamiku rastu a potvrdzovali tak relatívne robustné zotavenie domácej spotreby. Cyklické oživenie ekonomiky sa prejavuje aj na trhu práce a zlepšujúcej sa spotrebiteľskej dôvere domácnosti, čo sa následne prejavuje aj spotrebe slovenských domácnosti.

 

Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode v máji zvýšili o 0,8% (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 6,5% až na 7,8% – rýchlejší medziročný rast si tržby naposledy pripísali ešte v septembri 2008. Tržby v maloobchode sa tak opäť viac priblížili k predkrízovým úrovniam z roku 2008, za ktorými už zaostávajú len o približne 3 %. Maloobchodné tržby rástli v oboch hlavných segmentoch – potravinovom aj nepotravinovom. Zvlášť dynamicky rast tržieb si pritom pripísali najmä niektoré sektory nepotravinového segmentu. Podobne ako v úvode roka, naďalej môže pozorovať presun časti tržieb z kamenných do internetových obchodov. Tržby v internetových a zásielkových obchodoch sa medziročne zvýšili až o 25,8%. Silný dvojciferný rast tržieb si naďalej držia aj predajcovia IKT, tržby tu však predsa len medzimesačne mierne poklesli z rekordných úrovni predchádzajúcich mesiacov, čo sa prejavilo aj na výraznejšom spomalení dynamiky medziročného rastu z aprílových 50,5% na májových 19,0%. Silný dvojciferný rast tržieb o 18,7% zaznamenali v máji aj predajcovia ostatného tovaru v špecializovaných predajniach (odevy, obuv, lekárne, drogérie, kvetinárstva atď.). Medziročný pokles tržieb v máji vykázali len predajcovia na trhoviskách (o -4,1%), kde pozorujeme dlhodobo klesajúci trend a presun tržieb do klasických kamenných alebo internetových obchodov. V máji sa darilo aj ďalším odvetviam naviazaným na spotrebu domácnosti. Tržby z predaja a údržby áut medziročne vzrástli o 12,3%. Podľa očakávaní sa dynamika rastu tržieb zo samotného predaja áut v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi predsa len spomalili (v máji rástli o 9,0%, v rokoch 2015-2016 zaznamenali priemerný rast až o 16,8%), silnejúci rast tržieb však v posledných mesiacoch vykazuje segment opravy a údržby áut. Májové tržby pravdepodobne potešili aj slovenské reštaurácie a pohostinstvá, keď sa medziročne zvýšili o 9,6%. Naopak, tržby hotelierov medziročne nepatrne poklesli (o -0,7%), najmä však v dôsledku vysokej minuloročnej porovnávacej bázy – najmä v druhej polovici roka tržby hotelierov zvyšovalo predsedníctvo Slovenska v EÚ, čiastočne však nafukovalo tržby hotelov (v dôsledku príprav na predsedníctvo) už aj v závere prvého polroku. V medzimesačnom porovnaní (po zohľadnení sezóny) si v máji polepšili aj hotelieri (o 2,1%). V úhrne tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut, reštaurácií a hotelov (prepočet UniCredit Bank) v máji vzrástli o 1,8%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z veľkonočných 4,2% na 8,0%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva výrazne nad dlhodobým priemerom a drží sa blízko svojich maxím. Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali naďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Zdroj: UniCredit Bank Weekly N.o.t.e.s pripravujú Makroekonomické analýzy trhu, Ilustračné foto: Pixabay.com