UniCredit: Maloobchodné tržby v apríli

Flash news 08.06 2017

Maloobchodné tržby pokračovali v rastúcom trende aj počas veľkonočného apríla a potvrdzovali tak, že rastúca ekonomika, ktorá sa premieta aj do silnejúceho trhu práce a zlepšujúcej sa spotrebiteľskej dôvery konečne začala stabilnejšie podporovať spotrebu slovenských domácnosti. Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (bez predaja a údržby áut) v porovnaní s marcom (po zohľadnení tradičnej sezóny) zvýšili o 0,3%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z revidovaných 6,1% na 6,5%. V medziročnom porovnaní si tak maloobchodné tržby v apríli pripísali najrýchlejší rast od konca roku 2008.

 

Štatistický úrad zároveň na základe spresnených čísel revidoval čísla maloobchodu v prvom štvrťroku tohto roka z pôvodných 6,8% „len“ na 5,5% a nepatrne tak schladil očakávania ohľadom príspevku spotreby domácnosti k rastu HDP v úvode roka. Aj napriek tomu, rast maloobchodných tržieb v prvom štvrťroku tohto roka ostal najrýchlejší od roku 2008 a stále naznačoval silný rast spotreby domácnosti. K najvýraznejšej revízií Štatistický úrad pristúpil v segmente predaja pohonných hmôt, kde po novom vykázal len medziročnú stagnáciu tržieb (resp. nepatrný pokles o -0,2%) oproti pôvodne indikovanému rastu až o 23,6%.

V súlade s očakávaniami, silný rast tržieb v apríli si udržali najmä obchodníci v potravinovom segmente, ktorých tržby nafukoval veľkonočný efekt. Trocha prekvapivo sa však ďalej zvyšovali aj tržby v nepotravinovom segmente, hoci efekt Veľkej noci tu predsa len prispel k spomaleniu dynamiky medzimesačného rastu tržieb. Prejavilo sa to najmä u internetových predajcov, kde sa tržby v porovnaní s marcom výraznejšie znížili a dynamika medziročného rast v tomto segmente sa spomalila z 33,8% na 17,9%. Aj napriek tomu internetový obchodníci stále vykazujú nadpriemerný rast tržieb a potvrdzujú trend prelievania tržieb z kamenných predajní do online obchodov, ktorý sa v číslach Štatistického úradu ukázal najmä v tomto roku. V posledných mesiacoch sa nadpriemerne darí aj predajcom výpočtovej techniky v klasických špecializovaných predajniach, ktorých tržby sa medziročne v apríli zvýšili až o polovicu. Nie všetky segmenty slovenského maloobchodu však rastú, medziročne aj v apríli klesali tržby obchodníkom s tovarom pre kultúru a rekreáciu (športové potreby, knihy, hračky) – o -3,6%, či predajcom na trhoviskách (-3,1%). V apríli sa nedarilo ani benzínovým pumpám, keď predaje v segmente predaja pohonných hmôt medziročne klesli o -3,0%.

Sviatky a dovolenky zvyčajne uberajú z nálady spotrebiteľov realizovať väčšie investície. Inak tomu pravdepodobne nebolo ani tentokrát a Veľká noc ubrala zo záujmu Slovákov o kúpu nového auta. Tržby v tomto segmente sa medziročne nepatrne znížili o -0,3%, ešte v marci pritom medziročne rástli o 12,7% (na silnú volatilitu vplýval aj posun Veľkej noci z marca na apríl). Tržby z predaja a údržby áut tak medziročne klesali po prvýkrát od novembra 2014. Počas väčšiny rokov 2015-2016 pritom vykazovali dvojciferné dynamiky medziročného rastu. Predpokladáme, že aprílový pokles by mohol byť len krátkodobý, ovplyvnený efektom posunu Veľkej noci. Predaje áut na Slovensku však už predsa len zatvorili „krízovú“ medzeru a v súčasnosti sa pohybujú na úrovni dlhodobého potenciálu, resp. dokonca mierne nad ním. Stabilný návrat k dvojciferným dynamikám rastu v tomto segmente v najbližších mesiacoch je preto takisto veľmi málo pravdepodobný.

Relatívne dynamicky rast tržieb si posledné mesiace držia aj slovenské reštaurácie, v apríli sa ich tržby medziročne zvýšili o 7,9%. Prevažne rastúci trend, avšak s relatívne vysokou volatilitou, vykazujú aj slovenskí hotelieri – v apríli sa tu dynamika medziročného rastu tržieb spomalila z marcových 8,5% na 2,3%. V úhrne tak tržby z maloobchodu, predaja a údržby áut, reštaurácií a hotelov (prepočet UniCredit Bank) v apríli klesli o -0,1% (najmä kvôli poklesu v predaji a údržbe áut a spomaleniu rastu tržieb v nepotravinovom segmente), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z 6,8% na 4,2%.

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom (v máji sa dokonca vyšplhala na viac ako 9,5 ročné maximum – naposledy bola vyššia v septembri 2007). Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Autor: Ľubomír Koršňák, Makroekonomické analýzy trhu, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, Ilustračné foto: Pixabay.com