UniCredit: Zahraničný obchod naďalej naznačuje rast domáceho aj zahraničného dopytu

Prebytok zahraničného obchodu sa v marci podľa údajov Štatistického úradu vyšplhal na 377 mil. EUR. Štatistický úrad zároveň na základe spresnených údajov revidoval čísla zahraničného obchodu za prvé dva mesiace roka, zvýšiac prebytok o 13 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa tak v marci zvýraznil z 4,4% na 4,5% HDP.

 

V medziročnom porovnaní vplýval na čísla zahraničného obchodu efekt Veľkej noci, ktorá sa tento rok posunula na apríl. Dynamiky rastu vývozov aj dovozov tak aj v dôsledku bázického efektu zaznamenali výrazne zrýchlenie. Po zohľadnení tradičnej sezóny v marci pokračoval najmä rast vývozov, naopak dovozy sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne znížili, čo by mohlo signalizovať napríklad aj slabší výkon priemyslu počas veľkonočného apríla (slabšie dodávky materiálu a polotovarov).

Vývozy v marci medzimesačne vzrástli o 0,5% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 3,6% na 16,5%. Štruktúru vývozov zverejní Štatistický úrad až o mesiac, predpokladáme však, že k ich rastu prispievali ako strojári, tak aj automobilky. Exporty v úvode roka pokračovali v relatívne dynamickom raste, aj napriek silnejšiemu výpadku vývozov automobilového priemyslu v januári. V porovnaní s posledným štvrťrokom minuléh roka sa objem vývozov (po zohľadnení sezóny, prepočet UniCredit Bank) zvýšil o 2,0%, pričom dynamika medziročného rastu vývozov sa zrýchlila z 4,5% až na 10,2%. Exporty tak v úvode roka zaznamenali najrýchlejší medziročný rast od tretieho kvartálu 2012. Okrem zotavujúceho sa zahraničného, najmä európskeho, dopytu k tomu prispel aj bázicky efekt (posun Veľkej noci do druhého štvrťroka) a zotavujúce sa exportné ceny. Kým ešte v poslednom štvrťroku minulého roka exportné ceny na Slovensku medziročne klesali o -2,3%, v úvode tohto roka už rástli v priemere až o 3,1%. Zrýchlenie medziročného rastu vývozov v stálych cenách tak bolo výrazne miernejšie ako by naznačovali nominálne čísla. Aj napriek tomu ostáva silnejúci zahraničný dopyt výrazným ťahúňom slovenskej ekonomiky.

Dovozy v marci medzimesačne poklesli o -1,7% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), avšak dynamika ich medziročného sa v dôsledku nižšej porovnávacej bázy zrýchlila z 5,1% až na 15,3%. Vzhľadom na silný rast maloobchodných tržieb, predpokladáme, že za medzimesačným poklesom dovozov boli najmä ostatné zložky, najmä dovozy materiálov a polotovarov pre výroby v dôsledku blížiacich sa veľkonočných sviatkov. V priemere sa v prvom štvrťoku tohto roka nominálne dovozy medzikvartálne zvýšili o 2,8%, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,3% až na 10,9% (najrýchlejší rast od tretieho štvrťroka 2011). Okrem rastúcej domácej spotreby k zrýchleniu dynamiky rastu nominálnych dovozov výraznejšie prispela aj vyššia cena ropy na svetových trhoch. Podobne ako v prípade vývozov tak aj v prípade dovozov platí, že reálny rast bol o niečo pomalší ako by naznačovali nominálne čísla, avšak aj napriek tomu dovozy naznačujú prebúdzajúci sa domáci (zatiaľ najmä spotrebný) dopyt.

Výhľad

Očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mali ďalej pozvoľna zmierňovať (najmä v druhej polovici tohto roka). Tento pokles prebytkov by však mal byť len dočasný a bude súvisieť najmä s dovozom technológií predovšetkým v súvislosti s veľkými investíciami v automobilovom priemysle. Po nábehu výroby očakávame následne v rokoch 2018 (druhá polovica) a 2019 opätovné zvýrazňovanie prebytkov zahraničného obchodu Slovenska. V priemere by sa podľa našich prepočtov mala pozitívna bilancia zahraničného obchodu v tomto roku zmierniť z minuloročných 4,5% na 3,7% HDP a následne naspäť rozšítiť k 5 percentám HDP v roku 2019.

Veľká noc už tradične zamáva s číslami v apríli, dynamiky medzieročného rastu na oboch stranách bilancie by sa mali výraznejšie zmierniť k úrovni okolo 4-5%, vplyv na saldo zahraničného obchodu by však nemal byť významný.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu, Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, Ilustračné foto: Pixabay.com