PKS: Podiel slovenských potravín na pulte pokračuje vo voľnom páde

Slovenská republika nie je potravinovo sebestačnou krajinou a čoraz viac sa od toho vzďaľuje. Podiel domácich potravín na pultoch sa aj v tomto roku znížil, už dosahuje len 37,2 %. Vyplýva to z najnovších výsledkov reprezentatívneho prieskumu agentúry GfK realizovaného pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS).

 

Slovenskí potravinári vedia vyrobiť dostatok kvalitných potravín a aj za prísnejších podmienok, ako sú určené európskou legislatívou. Slovensko sa napriek tomu radí ku krajinám s najväčším podielom zahraničných potravín na pultoch predajní.

Najnovší prieskum agentúry GfK Slovensko realizovaný v období od 8.3 – 5.4. 2017 na vzorke 360 predajní po celom Slovensku ukázal, že na Slovensku je väčšina ponúkaných potravín dovezených zo zahraničia, výnimkou je len mlieko, minerálka a alkoholické nápoje.

Agentúra GfK Slovensko uskutočnila prieskum pre PKS po prvýkrát v roku 2011 a zastúpenie domácich potravín na pultoch bolo vtedy 50 %. Odvtedy PKS prieskum vykonáva každoročne a podiel vystavenia slovenských potravín permanentne klesá. Podľa najnovšieho prieskumu ich podiel znovu medziročne klesol o 1,3 percentuálneho bodu (p.b.) z 38,5 % na 37,2 %. Od roku 2011 do roku 2017 tak počet vystavených slovenských potravín klesol o viac ako štvrtinu. „Z prieskumu tiež vyplýva, že nadpolovičný podiel si zachovávajú len potraviny s nízkou pridanou hodnotou, ako je mlieko, či minerálne vody. Podiel domácich potravín s vyššou pridanou hodnotou stále klesá a sú nahrádzané dovozom zo zahraničia. To je zlá správa nielen pre občanov, ale aj pre budúcnosť slovenskej ekonomiky,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Najviac slovenských potravín je v reťazcoch COOP Jednota (56%) a CBA (48%), najmenej v reťazci Lidl (14%). Zastúpenie slovenských potravín na pultoch má však všeobecne klesajúci trend vrátane slovensky orientovaných lídrov COOP Jednota a CBA. Najmenej zastúpené domáce potraviny sú v rámci kategórií oleje, cukrovinky nečokoládové, konzervované produkty a cukrovinky čokoládové. Najvyšší podiel je pri mlieku, minerálkach, víne, pive, liehovinách a destilátoch.

Potravinársky priemysel na Slovensku kontinuálne upadá, niektoré odvetvia takmer zanikli, počet zamestnancov v tomto odvetví klesá a naopak neustále rastie záporné saldo zahraničného obchodu. Kým v iných krajinách sú domáce potraviny dôležitou témou a potravinári sa môžu opierať o podporu štátu, na Slovensku sa potravinárom dlhodobo nevenuje takmer žiadna pozornosť. Nezáujem štátu, rastúce daňové a administratívne zaťaženie a obchodná politika obchodných reťazcov – to sú hlavné príčiny postupnej likvidácie potravinárskeho sektora na Slovensku.

„Kontinuálny pokles slovenských výrobkov na pultoch je zákonitým vyústením vývoja podfinancovaného slovenského potravinárstva. Malé potravinárske podniky nedokážu svojou produkciou pokryť požiadavky obchodných reťazcov a väčšie podniky z výrobného programu vypúšťajú neefektívnu výrobu. Zo zahraničia sa tak na naše pulty dostávajú inovatívne produkty, ktoré chýbajú v portfóliu domácim výrobcom,“ komentoval vývoj Pavol Uhrín, predseda Dozornej rady PKS.

V roku 2016 dosiahlo záporné saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami hodnotu -1,3 mld. €. Každým rokom sa zvyšuje množstvo exportovaných poľnohospodárskych surovín a každým rokom sa zvyšuje množstvo dovezených potravín, čo potvrdzuje prehlbujúci sa úpadok spracovateľského potravinárskeho priemyslu. Ak rezort pôdohospodárstva vynakladá prostriedky predovšetkým na podporu prvovýroby, z veľkej časti sa míňajú svojmu účinku, keďže finančne poddimenzovaný spracovateľský priemysel nedokáže dať zodpovedajúcu pridanú hodnotu surovinám od prvovýrobcov, ktoré tak končia v exporte bez adekvátneho prínosu pre slovenskú ekonomiku.

Potravinári musia tiež čeliť rastúcim nákladom vyplývajúcim z narastajúcich regulácií, čoho kritickým príkladom je nový zákon o odpadoch z dielne MŽP SR. Len tento jeden zákon skokovito zvýšil náklady výrobcov na recykláciu odpadov z obalov z doterajších 5 mil. € na približne 40 mil. € ročne, a to bez adekvátnej kompenzácie.

„Dnes konštatujeme, že hlavným dôvodom poklesu podielu slovenských potravín na pulte je klesajúca konkurencieschopnosť slovenských potravinárov. Potrebujeme investovať do inovácií, moderných obalov a do nových technológií. Bez podpory štátu, zlepšenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívneho a daňovo-odvodového zaťaženia to však nepôjde,“ uzavrel prezident PKS.

Podiel domácich potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

COOP Jednota                                   56 %

CBA                                                       48 %

Billa                                                       40 %

Metro                                                     40 %

TESCO                                                 40 %

Kaufland                                               37 %

Lidl                                                        14 %

Zdroj: PKS, Ilustračné foto: Pixabay.com