Jednorazové nákupné tašky v Kauflande sa stanú minulosťou

Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. myslí na životné prostredie a rozhodla sa pripojiť k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR „Bez igelitiek“. V rámci tejto iniciatívy Kaufland už pred pár mesiacmi zastavil objednávanie najpredávanejšej ľahkej plastovej tašky za 9 centov a postupne ju dopredáva. V priebehu roka ju nahradí ekologickými variantmi.

 

Povinnosť znížiť spotrebu igelitiek vyplýva Slovensku z európskej smernice. Tá ukladá členským štátom povinnosť zaviesť také opatrenia, aby ročná miera spotreby neprekročila v priemere 90 ľahkých plastových tašiek na osobu do konca roku 2019, a nie viac ako 40 do roku 2025, alebo do konca roka 2018 zabezpečiť, že sa ľahké plastové tašky nebudú poskytovať k nákupom zadarmo, ale za poplatok. Výnimkou budú iba ultra ľahké vrecká určené napríklad na pečivo či ovocie. Členské štáty EÚ budú musieť od 27. mája 2018 podávať správy o ročnej spotrebe igelitiek. Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti prichádza  s iniciatívou s názvom „Bez igelitiek“.

„Ak by existovali majstrovstvá Európy v spotrebe ľahkých plastových tašiek, tak Slovensko patrí medzi šampiónov. Za rok spotrebujeme dvojnásobne viac ľahkých plastových tašiek ako je priemer Európskej únie,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos. „Práve preto sme pripravili dve cesty, ako sa ľahkých plastových tašiek zbaviť. Parlament prijal zákon, ktorý ich spoplatňuje. A zároveň sme spustili iniciatívu „Slovensko bez igelitiek“, ktorá umožňuje ísť aj nad rámec zákona,“ doplnil minister.

„Spoločnosť Kaufland aj týmto krokom potvrdzuje svoju filozofiu spoločenskej zodpovednosti a implementáciu zásad trvalo udržateľného rozvoja do každodennej obchodnej praxe. V priebehu roka plánujeme ďalšie kroky k postupnej eliminácii spotreby igelitových tašiek medzi našimi zákazníkmi a veríme, že napomôžeme k úspešnému naplneniu cieľov EÚ a počet igelitiek sa rapídne zníži,“ uviedol Richard Bendík, konateľ a riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Základná surovina na výrobu plastových tašiek je ropa, čo je neobnoviteľný zdroj s obmedzenými zásobami. Vo voľnej prírode sa takéto tašky rozkladajú stovky rokov, na skládkach so špecifickými podmienkami ich rozklad trvá niekoľkonásobne dlhšie.

Plastové tašky, ktorých sa na svete vyprodukuje enormné množstvo, výrazne znečisťujú životné prostredie. Na území Európskej únie sa za rok spotrebuje sto miliárd igelitových tašiek, z toho osem miliárd putuje do morí a prírody. Dôsledkom je rapídny úhyn tamojšej fauny. A tá časť, ktorá prežije, je kontaminovaná plastom. Častokrát médiá prinášajú informácie o uhynutých zvieratách, v žalúdku ktorých sa našli zvyšky plastov, vrátane igelitových tašiek. Je preto nevyhnutné začať konať v prospech životného prostredia a eliminovať ich spotrebu na rozumnú mieru.

Kaufland sa v rámci svojich obchodných priorít usiluje vytvoriť súhru medzi ekologickým prístupom a zákazníckym komfortom. „V priebehu júna zaradíme do svojej ponuky vynovenú nákupnú tašku s certifikátom „Der Blaue Engel“ (Modrý anjel). Vyrobená je v uzavretom kolobehu opätovného využitia materiálov, je šetrná k životnému prostrediu a znižuje produkciu CO2“, vysvetľuje Bendík. Vynovenú nákupnú tašku budú môcť zákazníci niekoľkonásobne využiť, čím prispejú k zredukovaniu celkového počtu igelitiek v obehu.

Fakty o novej taške

  • Minimálne 80 % materiálu tvoria granuláty vyrobené z plastových výrobkov, ktoré už splnili svoj pôvodný účel. Na základe použitia granulátu v uvedenom množstve je taška označená certifikátom „Der Blaue Engel“ – Modrý anjel.
  • Celý proces výroby tašky je certifikovaný.

Zdroj a foto: Kaufland