Dynamika rastu maloobchodných tržieb sa vo februári v súlade s očakávaniami spomalila

Flash news 06.04 2017

Lepšia spotrebiteľská dôvera odzrkadľujúca silný trh práce (rastúcu zamestnanosť aj mzdy) v kombinácií s dlhodobo rekordne nízkymi úrokovými sadzbami sa na prelome rokov konečne začali citeľnejšie prejavovať aj na tržbách slovenských obchodníkov. Potvrdili to aj februárové čísla maloobchodných tržieb – tie sa v porovnaní s januárom zvýšili o 0,2% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank na základe údajov Štatistického úradu SR).

 

Dynamika ich medziročného rastu sa však v porovnaní s rekordným januárom podľa očakávaní predsa len mierne spomalila, a to z 7,4% na 5,6%. K spomaleniu medziročného rastu tržieb mohol prispieť aj nižší počet dní (celkový počet aj počet pracovných dní) vo februári tohto roku (minulý rok bol priestupný rok, t.j. február mal až 29 dní).

Nižší počet dní sa pravdepodobne podpísal najmä na tržbách obchodníkov s potravinami. Dynamika ich rastu sa spomalila v oboch potravinových pododvetviach, ktoré sleduje Štatistický úrad – medziročný rast tržieb sa spomalil ako pri väčšinou veľkoplošných predajniach obchodných reťazcov s prevahou potravín (z 3,6% na 1,7%), tak aj pri menších špecializovaných predajniach potravín (z 8,9% na 3,3%). Na druhej strane, relatívne silný rast si udržali viaceré nepotravinové odvetvia, na čele s predajov IKT (31,6% medziročne) a internetovými a zásielkovými obchodmi (25,5%). Medziročný pokles tržieb aj vo februári vykázal stánkari na trhoch (-1,4%), či predajcovia tovaru pre kultúru a rekreáciu (knihy, hračky, športové oblečenie a podobne). V druhom prípade sme však predsa len mohli pozorovať pomerne silný medzimesačný nárast tržieb a zmiernenie medziročného poklesu z -9,5% na -3,9%.

Už menej ako maloobchodu sa vo februári darilo ostatným zložkám spotreby domácnosti. Tržby z predaja a údržby áut sa vo februári výraznejšie medzimesačne prepadli a dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z januárových 24,1% len na 1,7%. Skončilo sa tak pomerne dlhé obdobie, kedy predajcovia áut úctyhodných 25 mesiacov bez prerušenia vykazovali dvojciferné dynamiky medziročného rastu tržieb. Nižší počet dní v mesiaci sa pravdepodobne premietol aj do tržieb hotelov a reštaurácií, dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z dvojciferných úrovní v januári na 3,4% (ubytovanie), resp. 5,0% (stravovanie) vo februári. V úhrne sa tak držby z maloobchodu, predaja a údržby áut, stravovania a ubytovania vo februári medzimesačne znížili o -0,7% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank, najmä v dôsledku poklesu tržieb v predaji áut), pričom dynamika ich medziročného rastu sa spomalila z rekordných 11,5% na 4,5%. Aj napriek tomu úvod roka naznačuje silný rast spotreby domácnosti, ktorá by mala ostať jedným z ťahúňov rastu slovenskej ekonomiky aj v tomto roku

Výhľad

Spotrebiteľská nálada ostáva nad dlhodobým priemerom, hoci v úvode roka predsa len zaznamenala mierne zhoršenie (najmä pod vplyvom rastúcich inflačných očakávaní). Slovenská ekonomika pokračuje v relatívne dynamickom raste, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce (rastúca zamestnanosť aj mzdy). Spotrebu domácnosti by navyše mali ďalej podporovať aj nízke úrokové sadzby. Z tohto dôvodu očakávame, že rastúci trend by si mali maloobchodné tržby udržať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu, Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, Ilustračné foto: Pixabay.com