Prologis oznamuje výsledky za rok 2016 v strednej a východnej Európe

Place, Present 17.02 2017

Prologis oznámil výsledky svojej obchodnej činnosti v strednej a východnej Európe za rok 2016. Spoločnosť v strednej a východnej Európe prenajala 1,8 milióna metrov štvorcových. Podpísala nové nájomné zmluvy na 700 000 metrov štvorcových a predĺžila nájomné zmluvy na 900 000 metrov štvorcových. Zvyšné transakcie tvorili krátkodobé nájomné zmluvy. Miera obsadenosti portfólia v strednej a východnej Európe sa vyšplhala na rekordnú úroveň 96,4 %. Na konci roka dosiahlo portfólio Prologis v strednej a východnej Európe 4,5 milióna metrov štvorcových.

 

„Uplynulý rok priniesol Prologis rekordné výsledky – globálne, v celoeurópskom meradle aj v strednej a východnej Európe,“ povedal Martin Polák, senior viceprezident a riaditeľ Prologis pre región strednej a východnej Európy. „Obsadenosť a objem nájomných transakcií boli historicky najvyššie a zároveň sme registrovali vysokú mieru udržania zákazníkov – pre predstavu, štyria z piatich našich zákazníkov predĺžili svoje nájomné zmluvy.“

Investičné aktivity

V roku 2016 Prologis investoval vo všetkých štyroch krajinách strednej a východnej Európy, v ktorých pôsobí. Spoločnosť začala výstavbu 18 budov s celkovou rozlohou 331 000 metrov štvorcových – z toho 70 percent tvorila výstavba na mieru a 30 percent špekulatívna výstavba. Objem novej výstavby vzrástol v porovnaní s rokom 2015 približne o 65 percent. Prologis sa na kľúčových trhoch naďalej riadil stratégiou selektívneho developmentu založenou na nízkej miere neobsadenosti.

Začatá výstavba:

  • Budova na mieru s rozlohou 56 000 metrov štvorcových pre Tesco v Prologis Park Galanta-Gan, Slovensko
  • Budova na mieru s rozlohou 42 200 metrov štvorcových pre spoločnosť Agata v Prologis Park Piotrków II, Poľsko
  • Budova s rozlohou 30 300 metrov štvorcových predprenajatá spoločnosti z maloobchodného sektora v Prologis Park Prague-Jirny, Česká republika
  • Špekulatívna budova s rozlohou 21 700 metrov štvorcových v Prologis Park Bratislava, Slovensko
  • Budova na mieru s rozlohou 21 000 metrov štvorcových pre Waberer’s v Prologis Park Budapest-Sziget, Maďarsko

Dokončená výstavba:

  • Budova na mieru s rozlohou 34 200 metrov štvorcových pre Sportisimo v Prologis Park Prague-Rudna, Česká republika
  • Budova na mieru s rozlohou 22 300 metrov štvorcových pre spoločnosť Arvato Polska v Prologis Park Stryków, Poľsko
  • Plne prenajatá špekulatívna budova s rozlohou 21 500 metrov štvorcových v Prologis Park Budapest-Sziget, Maďarsko
  • Budova na mieru s rozlohou 20 500 metrov štvorcových pre Mall.cz v Prologis Park Prague-Jirny, Česká republika
  • Budova na mieru s rozlohou 11 740 metrov štvorcových pre spoločnosť Geis v Prologis Park Stryków, Poľsko

V roku 2016 Prologis postavil 14 budov s celkovou rozlohou 251 000 metrov štvorcových. Z toho výstavba ôsmich budov bola začatá aj dokončená v tom istom roku. „Minulý rok bol pre Prologis v regióne strednej a východnej Európy najaktívnejší od roku 2008,“ uviedol Polák. „Nízka úroveň neobsadenosti významne prispela k navýšeniu stavebnej činnosti. Zákazníci sa v otázke priestorov rýchlejšie rozhodovali, aby predišli poklesu skladových zásob.“

Akvizície

Prologis uskutočnil akvizíciu M0 Central Business Park v Maďarsku. Súčasťou Prologis Park Budapest-Sziget sa takisto stali dve plne prenajaté budovy s rozlohou 31 400 metrov štvorcových. Spoločnosť tiež kúpila 3-hektarový pozemok v Prologis Park Prague D1 East a 22,6 hektára pôdy v Prologis Park Bratislava.

Ocenenia

Prologis získal dve prestížne ocenenia v rámci 2016 Eurobuild CEE Awards. Spoločnosť uspela v nasledujúcich kategóriách: „Warehouse Developer of the Year, CEE“ a „Best Warehouse Manager of the Year, Poland“. Druhú zo spomínaných cien si odniesla Marta Kostyk, manažérka Prologis pre správu majetku v dolnom Sliezsku.

Prologis na Slovensku

V roku 2016 začal Prologis na Slovensku tri nové výstavby s celkovou rozlohou 81 000 metrov štvorcových a dokončil dve nové výstavby s celkovou rozlohou 45 000 metrov štvorcových. Prenajatých bolo celkovo 232 000 metrov štvorcových, čo je v porovnaní s rokom 2015 dvojnásobná plocha. Na konci roka 2016 bolo slovenské portfólio Prologis 100-percentne obsadené. Taktiež miera udržania zákazníkov bola na úrovni 100 percent. Oba tieto ukazovatele na Slovensku prevýšili výsledky Prologis v ostatných krajinách strednej a východnej Európy.

„Historicky najlepšie výsledky na tomto čoraz zásadnejšom a rozrastajúcom sa trhu nám pomohol dosiahnuť vysoký zákaznícky dopyt,“ povedal Martin Baláž, riaditeľ Prologis pre prenájom a výstavbu pre Českú republiku a Slovensko. „Sme veľmi hrdí na to, že sa všetci naši zákazníci rozhodli predĺžiť svoje partnerstvo s Prologis, čo reflektuje náš záväzok poskytovať výnimočné služby a vysoko kvalitné budovy.“

Vďaka aktívnej pôsobnosti v štyroch krajinách regiónu a portfóliu s celkovou rozlohou 4,5 milióna metrov štvorcových je Prologis popredným poskytovateľom distribučných nehnuteľností v strednej a východnej Európe (k 31. decembru 2016).

Zdroj a foto: Prologis