Š. ŠKULTÉTY: Do vládnej podpory kúpeľníctva musia byť zaangažované aj samosprávy

Kúpeľne mestá a obce vítajú zámer vlády podporiť kúpeľníctvo ako špecifický produkt cestovného ruchu. Táto podpora však bude prínosná a osožná, len ak do zámeru bude zaangažovaná aj miestna samospráva – mestá a obce, kde kúpele priamo pôsobia.  

Pre TASR to povedal primátor Trenčianskych Teplíc a predseda odbornej sekcie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) pre cestovných ruch, kúpeľníctvo a regionálny rozvoj Štefan Škultéty.   Podľa neho majú obce jasnú a konkrétnu predstavu, ako podporiť kúpeľníctvo a zároveň zadefinovať oblasti, ktoré by mali ostať nedotknuteľné.

Ide najmä o originálne kompetencie samospráv v daňovej oblasti, ako je napr. daň z nehnuteľnosti alebo daň za ubytovanie. „Viacerí z nás zaznamenali snahu majiteľov kúpeľov vyhýbať sa plateniu daní do obecných pokladní a snahu dostať majetok do kategórie zdravotníckych zariadení, ktoré sú z platenia daní oslobodené. Vláda však v tejto chvíli ešte netuší, že kúpeľný cestovný ruch, ktorý chce podporovať, pomaly mizne a nahrádza ho akási nová kategória – zdravotnícky cestovný ruch,“  skonštatoval primátor Turčianskych Teplíc Igor Hus.

Jedným z prvých krokov by malo byť stretnutie s Asociáciou slovenských kúpeľov, ktorá združuje spoločnosti podnikajúce v tomto segmente cestovného ruchu, a prediskutovanie pohľadu samosprávy, ako  podporiť kúpeľníctvo. „Podporu pre naše úsilie a postoje budeme logicky hľadať na pôde ZMOS-u, kde vidíme nielen oporu, ale najmä silného a relevantného partnera smerom k vláde a k parlamentu,“ dodal Škultéty s tým, že na potrebe riešiť problém kúpeľných miest sa zhodli na februárovom stretnutí v Turčianskych Tepliciach aj predstavitelia 14 kúpeľných miest a obcí z celého Slovenska.