Slovenské poľnohospodárstvo čaká pokles produkcie

Výkon slovenského poľnohospodárstva bude tento rok, aj v roku budúcom, klesať, pričom pesimistickejší sú v predpovediach zástupcovia podnikov zaoberajúcich sa živočíšnou výrobou. Pokles očakávajú riaditelia poľnohospodárskych spoločností tiež u svojich tržieb. Priemerné vyťaženie poľnohospodárskych podnikov bolo v auguste 2016 na úrovni 83 percent. Rast tržného podielu očakáva tento rok pätina firiem. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest.

 

Poľnohospodárska produkcia v roku 2016 bude nižšia ako v minulom roku, a to v priemere o 2,8 percenta. Predpovedajú to dve tretiny (66 %) riaditeľov poľnohospodárskych spoločností a družstiev. Väčšími pesimistami sú v tomto ohľade firmy, ktoré sa venujú živočíšnej výrobe, kde sedem z desiatich riaditeľov (71 %) predikuje pokles poľnohospodárskej výroby v priemere o 3,2 percenta. Takmer dve tretiny (64 %) riaditeľov spoločností, ktoré sa zaoberajú rastlinnou výrobou, potom hovoria o poklese produkcie v priemere o 2,5 %.

Ďalší pokles očakávajú poprední predstavitelia poľnohospodárskych spoločností tiež v dlhodobom horizonte. Trh podľa nich klesne v roku 2017 o ďalšie 1,1 percento, avšak záporný vývoj tentokrát očakáva iba polovica spoločností (48 %). Na vývoji sa takmer presne zhodujú riaditelia firiem z odboru rastlinnej (pokles o 1,0 %) aj živočíšnej produkcie (pokles o 1,2 %). „Pre poľnohospodárske podniky je rozhodujúcejší hospodársky výsledok pred potravinovou sebestačnosťou krajiny. Tu by malo nastúpiť MPSR a MFSR a zabezpečiť vyššiu úroveň potravinovej sebestačnosti. Najmä v tomto zložitom období a rozbúrenom mori EÚ,“ tvrdí Mário Červenka, riaditeľ, O.M.C. Invest s. r. o. „V rastlinnej výrobe boli úrody primerané, v živočíšnej výrobe by bolo treba riešiť budúcnosť potravinovej sebestačnosti na Slovensku. Veľkí hráči by sa mali zamyslieť nad tým, ako by mohla byť väčšia a lepšia,“ dodáva Ladislav Dobrodenka, predseda dozornej rady Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

ceec1

Spolu s trhom budú tento rok klesať tiež tržby, a to v priemere o 1,6 %. Na tomto vývoji sa zhoduje nadpolovičná väčšina riaditeľov (56 %) poľnohospodárskych spoločností. Zatiaľ čo však spoločnosti zamerané na rastlinnú výrobu očakávajú pokles tržieb o 0,7 percenta, riaditelia firiem z odboru živočíšnej výroby predikujú prepad trhu o 2,9 percenta. O poklese výroby je pritom presvedčená polovica (49 %) rastlinárov a viac než dve tretiny (68 %) firiem zameraných na živočíšnu produkciu.

Iba k miernemu rastu tržieb by potom malo dôjsť v roku 2017, a to v priemere o 0,6 percenta. V rastlinnej výrobe by malo dôjsť k miernemu rastu o 0,9 percenta, živočíšna výroba však bude, podľa odpovedí riaditeľov, stagnovať (0,0 percenta).

„Vzhľadom na rekordné úrody obilnín a nevyriešenú otázku ceny mlieka očakávam negatívny vývoj v cenách komodít, v pádoch tržieb a navyše veľa poľnohospodárskych subjektov nezrealizuje svoju produkciu vzhľadom na jej nadprodukciu na slovenskom trhu,“ naznačuje predpokladaný vývoj tržieb Dušan Danko, obchodný riaditeľ, FOOD FARM s. r. o.

„Môj skromný odhad je taký, že vplyvom priaznivého počasia možno očakávať dobré výsledky v úrodách, čo sa samozrejme prejavuje už aj v cenách komodít, takže tržby by mali klesnúť. Napriek tomu, že ešte väčšina podnikov nemá ukončenú žatvu a po výdatných zrážkach príde k pohybu v kvalite pšenice a jačmeňa, je ďalší vývoj cien nepredpokladateľný, ale skôr si myslím že ceny klesnú ešte nižšie,“ rozvádza situáciu František Molnár, predseda predstavenstva, PD Rastislavice.

ceec2

Poľnohospodárske podniky a družstvá boli v dobe výskumu, teda v auguste 2016, vyťažené na 83 %. To je o dva percentné body menej než pri výskume pre predchádzajúcu Kvartálnu analýzu slovenského poľnohospodárstva Q2/2016. Odpovede riaditeľov sa pohybovali v rozmedzí 70 až 100 percent a zatiaľ čo spoločnosti zamerané na živočíšnu výrobu boli vyťažené na 85 %, firmy produkujúce rastlinné produkty potvrdili priemerné vyťaženie 81 %.

Necelá polovica (46 %, respektíve 43 %) spoločností očakáva, že sa ich tržný podiel v roku 2016 a 2017 nezmení. Rast tržného podielu na slovenskom trhu očakáva v tomto roku viac než pätina firiem (22 %). V budúcom roku očakáva lepšie postavenie na trhu dokonca viac než tretina spoločností (36 %). Negatívny vývoj svojho postavenia na trhu v roku 2016 potom očakávajú štyria z desiatich riaditeľov poľnohospodárskych podnikov zameraných na živočíšnu výrobu.

Zdroj: CEEC, Ilustračné foto: Pixabay.com