MPSR a PKS hľadajú spôsoby ako zvýšiť podiel slovenských potravín

Spôsoby zvýšenia podielu slovenských potravín na pultoch obchodov a v košíkoch spotrebiteľov, to bola hlavná téma stretnutia ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej a zástupcov Potravinárskej komory Slovenska (PKS).

Slovenskí potravinári na stretnutí s ministerkou upozornili na klesajúci podiel slovenských výrobkov. To má následne negatívny dopad na prvovýrobcov, spracovateľov a v konečnom dôsledku aj na zamestnanosť v regiónoch. Situáciu na trhu podľa potravinárov komplikuje aj tzv. mliečna kríza a ruské embargo.

„Využijeme všetky dostupné spôsoby ako zvýšiť podiel slovenských potravinárskych výrobkov na pultoch obchodov,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Treba si uvedomiť, že najdôležitejšiu úlohu zohráva spotrebiteľ. Mali by sme zaujímať o to, odkiaľ výrobok pochádza, čo obsahuje a ako bol vyrobený.“ Podľa ministerky naši potravinári vedia produkovať vysoko kvalitné, chutné a čerstvé potraviny, ktoré dokážu konkurovať zahraničným produktom. „Kúpou slovenských potravín podporujeme naše poľnohospodárstvo, zvyšujeme zamestnanosť našich ľudí a pomáhame rozvoju vidieka,“ vysvetlila ministerka. Agrorezort bude naďalej pokračovať v propagácii kvalitných slovenských potravín prostredníctvom Značky kvality SK a vo zvyšovaní informovanosti a povedomia spotrebiteľov o kvalite a bezpečnosti potravín.

Zástupcovia PKS na rokovaní s ministerkou otvorili aj témy platieb poľnohospodárom prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Ministerka uviedla, že rezort má záujem zjednodušiť administratívu, zaviesť objektívne kritériá vyhodnocovania žiadostí s cieľom  zabezpečiť transparentné čerpanie eurofondov.

Ministerka Gabriela Matečná na rokovaní prediskutovala aj otázku vplyvu potravín na zdravie ľudí s cieľom znížiť podiel solí a cukru v nich. Vyzdvihla, že Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré obmedzujú množstvo soli v potravinách. „Toto opatrenia sa nám vráti na lepšom zdraví ľudí a v konečnom dôsledku aj v znížení nákladov na zdravotnú starostlivosť.“ Mnohí potravinári podľa zástupcov PKS už menia receptúry a podiel solí  a cukru znižujú. Pozitívom je, že tento rok historicky prvý krát podiel nesladenej vody prevýšil množstvo sladených nápojov. Ministerka aj zástupcovia potravinárskej komory sa spoločne zhodli na zlepšovaní povedomia o kvalite, pôvode a zložení potravín, ako aj na potrebe vzdelávania spotrebiteľov vrátane žiakov a študentov v školách.

 

Zdroj: MPSR